dj seed เพาะรัก (Our Seed) Lyrics

เหมือนวันนั้นที่เราได้มาพบกัน แม้วันนั้นดูจะผ่านไปนาน ไม่ค่อยเท่าไร
ก้อเหมือนเธอนั้นได้เพาะเมล็ดพืชพันธุ์ ให้รักงอกงามดั่งใจของฉัน เธอรู้บ้างไหม

*ว่ามีใคร อยู่ใกล้เธอแล้วอบอุ่น และมีคนที่เขาขอบคุณในใจ
**วันพรุ่งนี้ ไม่รู้ว่าเป็นเช่นไร ฉันรู้แค่เพียงหัวใจของฉันที่มอบให้เธอ
จะดูแลต้นรักของฉันและเธอ เพาะรักของฉันและเธอ ให้เติบโตไปเป็นต้นไม้งาม นานเท่านาน

ฉันไม่รู้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ รู้เพียงแค่ฉันอยากเติบโตไป โดยที่มีเธอ
อยู่ข้างกับฉัน แม้วันเดือนปีพ้นผ่าน ให้เพลงของเราได้ขับและขาน อยู่ในหัวใจ

(*,**)

See also:

42
42.109
Zucchero Chicas Lyrics
Alberto Cortez A modo de responso Lyrics