Wang Lee Hom & Selena SHE 06.ÄãÊÇÎÒÐÄÄÚµÄÒ»Ê׸è Lyrics

男:你是我心内的一首歌
W: li c wa sim lai eh ji siu gua
(You are a song in my heart )

****心间开起花一朵
****xing jian kai qi hua yi duo
( Hearts blossom)

女:你是我生命的一首歌
S : ni shi wo sherng ming de yi shou ge
(You are a song in my life )

****想念汇成一条河
****xiang nian hui cherng yi tiao her
(Miss converged into a river )

男:你在我心内的一首歌
w: diam zai wa xim lai eh ji siu gua
(You are a song in my heart)

****不要只是个过客
****bu yao zhi shi ge guo ke
(Not just passing through)

女:在我生命留下一首歌
s: zai wo sherng ming liu xia yi shou ge
(leaving a song in my life)

男:一首歌
w: yi shou ge
(a song)

合:不论结局会如何
D: bu lun jie ju hui ru her
(Regardless of how the outcome)

****好想问你
****hao xiang wen ni
(thinking to ask you )

****对我到底有没有动心
****dui wo dao di you mei you dong xing
( Right in the end I have no immaculately)

****沉默太久
****cherng mo tai jiu
(The silent for too long )

女:只会让我不小心犯错
s: zhi hui rang wo bu xiao xing fan chuo
(I will not allow careless mistakes)

男:不小心犯错
w: bu xiao xin fan chuo
(Careless mistakes)

女:你在我心内的一首歌
s: diam zai wo xim lai eh ji siu gua
(you are a song in my heart)

****不要只是个过客
****bu yao zhi shi ge guo ke
(not just passing through)

男:在我生命留下一首歌
w: zai wo sherng ming liu xia yi shou ge
(leaving a song in my life)

****不论结局会如何
****bu lun jie jv hui ru her
(regardless of how the outcome)

合:你是我心内的一首歌
D: li c wa xim lai eh ji siu gua
(you are a song in my heart)

****心间开起花一朵
**** xing jian kai qi hua yi duo
(hearts blossom)

****你是我生命的一首歌
****ni shi wo sherng ming de yi shou ge
(you are a song in my life )

女:想念汇成一条河
s: xiang nian hui cherng yi tiao her
( Miss converged into a river )

男:想念汇成一条河
w: xiang nian hui cherng yi tiao her
( Miss converged into a river)

女:好想问你
s: hao xiang wen ni
(thinking to ask you)

男:好想问你
w: hao xiang wen ni
(thinking to ask you)

女:对我到底有没有动心
s: dui wo dao di you mei you dong xin
(Right in the end I have no immaculately)

男:对我到底有没有动心
w: dui wo dao di you mei you dong xin
(Right in the end I have no immaculately)

****真心
****zhen xin
(sincerely)

女:沉默太久
s: cherng mo tai jiu
(the silent for too long)

男:沉默太久
w: cherng mo tai jiu
(the silent for too long)

女:只会让我不小心犯错
s: zhi hui rang wo bu xiao xin fan chuo
( i will not allow careless mistake)

男:不小心犯错
w: bu xiao xin fan chuo
(careless mistakes)

合:你是我心内的一首歌
d: diam zai wo xim lai eh ji siu gua
(you are a song in my heart)

****不要只是个过客
****bu yao zhi shi ge guo ke
(dont just passing through)

****在我生命留下一首歌
****zai wo sherng ming liu xia yi shou ge
(leaving a song in my life)

****不问结局会如何
****bu wen jie jv hui ru her
(will not ask how for the outcome)

See also:

44
44.27
Sin lache Es un amor de verano-Sin lache Lyrics
George Strait Fifteen Years Going Up (And One Night Going Down) Lyrics