Phú Quang Dieu Gian Di Lyrics

Dịu dàng hạt [G]nắng đùa nhẹ trên [Bm]áo
Đôi môi [C]em gọi bao khát [D7]khao
Mắt em vời [D7]vợi đăm đắm trời [G]cao
Em mong manh [Am]tựa rừng [Am/F#]cây trút rơi [D7]lá
Gió chiều bỗng [Am]chợt xao [D7]xuyến mãi không [G]thôi

Người yêu [G]ơi dù mai này cách [Am]xa
Mãi mãi diệu [D7]kỳ là tình yêu chúng [G]ta
Và ta [E7]biết một [E7]điều thật giản [D7]dị
Càng xa [C]em ta càng [D7]thấy yêu [G]em

Hội [G]ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn [Bm]thế
Dẫu là mặt [C]trời nồng nàn khát [D7]khao
Hay đêm [D7]mịt mù lấp lánh ngàn [G]sao
Nếu không có [Am]người cuộc [C]đời trôi về [D7]đâu
Nếu không có [C]người mặt [D7]đất quá hoang [G]vu

Người yêu [G]ơi dù mai này cách [Am]xa
Mãi mãi diệu [D7]kỳ là tình yêu chúng [G]ta
Và ta [Bm]biết một [E7]điều thật giản [E7]dị
Càng xa [C]em ta càng [D7]thấy yêu [G]em

Giọng Đô Trưởng ©

ĐIỀU GIẢN DỊ

-Phú Quang-

Dịu dàng hạt [C]nắng đùa nhẹ trên [Am]áo
Đôi môi [F]em gọi bao khát [G7]khao
Mắt em vời [Dm]vợi đăm đắm trời [G7]cao
Em mong manh [Dm]tựa rừng [F]cây trút rơi [Dm]lá
Gió chiều bỗng [G]chợt xao [G7]xuyến mãi không [C]thôi

Người yêu [C]ơi dù mai này cách [Dm]xa
Mãi mãi diệu [G7]kỳ là tình yêu chúng [C]ta
Và ta [Em]biết một [Am]điều thật giản [F]dị
Càng xa [G]em ta càng [G7]thấy yêu [C]em

Hội [C]ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn [Am]thế
Dẫu là mặt [F]trời nồng nàn khát [G7]khao
Hay đêm [Dm]mịt mù lấp lánh ngàn [G7]sao
Nếu không có [Dm]người cuộc [F]đời trôi về [Dm]đâu
Nếu không có [G]người mặt [G7]đất quá hoang [C]vu

Người yêu [C]ơi dù mai này cách [Dm]xa
Mãi mãi diệu [G7]kỳ là tình yêu chúng [C]ta
Và ta [Em]biết một [Am]điều thật giản [F]dị
Càng xa [G]em ta càng [G7]thấy yêu [C]em

See also:

44
44.30
Trish Time After Time Lyrics
Dirty Dancing Soundtrack De todo un poco Lyrics