RU Hot Enough D.J. เนส ธนดล ถ้าคิดว่าฉันดีพอ Lyrics

เธอจะเอาอะไรกับตัวฉัน คนที่ทำเพื่อเธอไม่เคยยั้ง
มีอะไรที่ยังทำดีไม่พอ เธอทำไมจะเดินไปจากฉัน
เธอทำไมปันใจให้คนนั้น มีอะไรที่ทำให้เธอต้องท้อ

* หรือที่ฉันทำไม่เคยมีความหมาย ให้เธอถามใจของ
เธอใหม่ฉันขอ แค่เธอทบทวนฉันจะรอ ที่ผ่านมา
มันพอจะทำให้เธอเปลี่ยนใจ กลับมาจะได้ไหม

** ถ้าคิดว่าฉันดีพอ ก็ขอให้รักกันต่อ
เพราะฉันก็พร้อม ที่จะรักเธอต่อไป
ถ้าคิดว่าไม่ดีพอ จะไปกับใครก็ไป
แค่ขอว่าไป แล้วไม่ต้องเดินกลับมา

เธอไปเจออะไรในตัวเขา
ที่มันดีกว่าคนเก่าอย่างฉัน เธอทำไมกลับคำที่เคย
ให้มาที่เคยพูดบ่อยๆว่ารักฉัน คนที่เธอว่าดีตลอดมา
มันเคยมีค่าพอกับเธอบ้างไหม

(ซ้ำ *,**,**)

เธอจะเอาอะไรกับตัวฉัน คนที่ทำเพื่อเธอไม่เคยยั้ง
มีอะไรที่ยังทำดีไม่พอ เธอทำไมจะเดินไปจากฉัน
เธอทำไมปันใจให้คนนั้น มีอะไรที่ทำให้เธอต้องท้อ

* หรือที่ฉันทำไม่เคยมีความหมาย ให้เธอถามใจของ
เธอใหม่ฉันขอ แค่เธอทบทวนฉันจะรอ ที่ผ่านมา
มันพอจะทำให้เธอเปลี่ยนใจ กลับมาจะได้ไหม

** ถ้าคิดว่าฉันดีพอ ก็ขอให้รักกันต่อ
เพราะฉันก็พร้อม ที่จะรักเธอต่อไป
ถ้าคิดว่าไม่ดีพอ จะไปกับใครก็ไป
แค่ขอว่าไป แล้วไม่ต้องเดินกลับมา

เธอไปเจออะไรในตัวเขา
ที่มันดีกว่าคนเก่าอย่างฉัน เธอทำไมกลับคำที่เคย
ให้มาที่เคยพูดบ่อยๆว่ารักฉัน คนที่เธอว่าดีตลอดมา
มันเคยมีค่าพอกับเธอบ้างไหม

(ซ้ำ *,**,**)

See also:

44
44.106
Dead Fish Canção Menor Lyrics
Rick Asley Take Me To Your Heart Lyrics