יציע ג' Nimni Lyrics

כמה יפים יהיו אותם ימים.. שאבי נמני יהיה על גלגלים
חלוםם לראות אותך נכה, הלוואי וזה יקרהה

נמני, שאלוהים יקח אותך הו אבי נמני,

אני נשבע שונא אותך הו אבי נמני,

ויום יבוא גידול בראש אותך יקח צהוב יא מלוכלך.

ובלילות אני חולם, שאבי נמני יירדם

ואז למני יהיה שכן, במיטה בלוינשטיין

See also:

44
44.109
Audioslave Cochise [December 2002] Lyrics
Bose & Hotel Persona Cada dia Lyrics