Det mot kenne Good geammezeerd (2001) Lyrics

Hôb ich mich gister-aovend nag good geammezeerd,
en môt ich nag get betale?
Waem haet d'r gister allemaol van mich geprofiteerd,
en toen 't beer laote versjale ?
Wat zaesse: "Hôb ich aan de lampe-kap gehange,
en toen 't vogelnésje nag ens geprobeerd ?
En bön ich toen door diej eike taofel haer gegange ?
Den hôb ich mich gister good geammezeerd !

La la la la .....

Ich bön op sjtap gewaes met 'n hiël gezellig sjtel.
Begöste hiël veurzichtig, maar later ging 't hél.
Maar noë bön ich vergaete wat ich hôb gedaon.
Waas ich mer oppe tiëd nao hoës gegaon.
Ich höb de kastelein gebeld, en toen de vraog gesjteld ...

Jao, det is lang geleje, dae tiëd k__p neet mier truuk.
De létste jaore haaj ich mich mier en mier keduuk.
Noë wil ich gaer vergaete wat ich hôb gedaon,
maar ich waas jôngk en dach: noë laot maar gaon.
Maar toch waerdt noë nag dök verteld, det ich toen höb gebeld.

See also:

45
45.110
The Project Hate MCMXCIX Disciples of the Apocalypse Lyrics
01 The Mystery Of Love Lyrics