HADUDAIM & HAPARVARIM הדודאים והפרברים TSEL OOMAY BEER צל ומי באר Lyrics

צל ומי באר

ביצוע: הדודאים והפרברים
מילים: יורם טהרלב
לחן: לוי שער

במדרון מעל הוואדי
עץ השקדייה פורח
באוויר ניחוח הדסים
זה הזמן לפני הקיץ
שעריו הלב פותח
.ותמיד ברוכים הנכנסים

בימים אשר כאלה
מחכים עד בוא הליל
מחכים לצעדים קרבים
לא סוגרים את הבריח
לא עוצמים את העיניים
.בימים כאלה מקשיבים

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם
מי שעייף ימצא פה צל ומי באר
מי שסוכתו נופלת
חרש יכנס בדלת
.חרש יכנס ועד עולם יוכל להישאר

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם
מי שעייף ימצא פה צל ומי באר
מי שסוכתו נופלת
חרש יכנס בדלת
.ותמיד יוכל להישאר

זה הבית שבנינו
זה האורן שנטענו
זה השביל וזוהי הבאר
מי שבא לפה אחינו
מי שבא יסב איתנו
.והשער שוב לא יסגר

See also:

45
45.111
Alizee (2001) Parler tout bas Lyrics
Evanescene Tourniquet Lyrics