HADUDAIM & HAPARVARIM הדודאים והפרברים SHAY שי Lyrics

שי

ביצוע: הדודאים והפרברים
מילים: רחל
לחן: לוי שער

אעולל כגפן
שארית הרחש
ואשלח מנחה לך
מזמרת לבי
כל שיד העצב
לא עקרה משורש
שקדים-הזעם
לא שדף עוד בי

ארפד הטנא
זכרונות כנרת
ורד שמי הבוקר
בין עצי הגן
זהב הצהרים
במרחב רוגע
ולילך הערב
על הרי גולן

זכר ליל הסהר
על חלקת המים
זו תרועת האושר
בעלות ימי
כבשני תולעת
בה אקשור הטנא
ואשלח אליך
התשמח לשי?

See also:

45
45.111
B'z 今夜月の見える丘に Lyrics
Garth Brooks Snow in July Lyrics