the jews lipol Lyrics

אולי זה אני
או אולי רק נדמה לי
ואולי השתנה בי הכל
מי שמושך בחוטים
תפסיק למשוך רק ממני
כי כבר נמאס לי נמאס לי לסבול

אבל את
את לא נותנת לי ליפול
את לא נותנת לי ליפול
ושתי עיני דומעות
עד שאני לא יכול לראות עוד

ואני
זה לא מסתדר לי
מעולם לא תכננתי לגדול
אני רוצה להאמין
אבל אתה לא עונה לי
עד שנמאס לי נמאס לי לשאול

אבל את
את לא נותנת לי ליפול
את לא נותנת לי ליפול
ושתי עיני דומעות
עד שאני לא יכול לראות עוד

זה אני
או שאולי רק נדמה לי
ואולי לא הספקתי הכל
גם זה קורה לפעמים
כן לפעמים זה קורא לי
ואז נמאס לי נמאס לא יכול

אבל את
את לא נותנת לי ליפול
את לא נותנת לי ליפול
ושתי עיני דומעות
עד שאני לא יכול לבכות עוד

See also:

49
49.27
Doro & Warlock Children of the nigth Lyrics
Jefe de la M Versos de infarto Lyrics