Marc San Bastjan Halluni Nkanta Lyrics

Waslet il- festa taghna l- Qormin
Il- bastjanizi ferm ferhanin
Taqqadna liz- zaghzagh qormin
Viva l- kazin tal- qalba

Bl-armar tat- toroq tpaxxi ghajnejk
Bil- qniepen itpaxxi widnejk
San Bastjan aktar ningibdu lejk
Inti il- padrun taghna

Ta kwalita ghanna in- nar
Taghna ta l- ahdar huma l- ahjar
Il- qniepen waslu qeghdin taraw
U kif iccassajnikom

L- ewwel kazin tal- qormin u tal- qalba maghrufin ta San Bastjan
Tafu l-ahna l- ahjar ghat- tizjin u l- armar
L- ewwel kazin tal- qormin u tal- qalba maghrufin ta San Bastjan
Tafu l-ahna l- ahjar ghat- tizjin u l- armar

Mal- bastjanizi ma taghmlu xejn
Dawk ta kontrina
U taghmlu x' taghmlu kollu ghalxejn
Dawk ta kontrina
Issa ammettu l ahna l-ahjar
Dawk ta kontrina
Mal- bastjanizi ma taghmlu xejn
Dawk ta kontrina

Mal- bastjanizi ma taghmlu xejn
Dawk ta kontrina
Il- qnipen rajtu qeghdin taraw
Xejn ta kontrina
L-aqwa festa ta San Bastjan
Xejn ta kontrina
Ghax ma tal- qalba ma taghmlu xejn
Xejn ta kontrina

Mal- bastjanizi ma taghmlu xejn
Dawk ta kontrina
U taghmlu x' taghmlu kollu ghalxejn
Dawk ta kontrina
Issa ammettu l ahna l-ahjar
Dawk ta kontrina
Mal- bastjanizi ma taghmlu xejn
Dawk ta kontrina

See also:

49
49.52
Triumph All the King's Horses Lyrics
Tito Un par de hojas y un lapiz - Disop Lyrics