Marc San Bastjan Innu Marc San Sebastjan Lyrics

Il- vera suldat qalbieni
Kont tassewa fuq quddiem
Iggieldt bil- qawwa kollha
Ghat- taghlim tal- kbir missier

Hadt ir- rebha hadt il glorja
L- angli lilek gew jilqawk
X'hin rawk fil bieb tal genna
L-ewwel m'ghamlu nkurunawk

Ifthu qalbkom ghamlu talbkom
Bhalma ghamel il- padrun
Viva l- kbir Sebastjan
Viva l- kbir Sebastjan
B'ghajta wahda maghqudin

Ifthu qalbkom ghamlu talbkom
Bhalma ghamel il- padrun
Viva l- kbir Sebastjan
Viva l- kbir Sebastjan
B'ghajta wahda maghqudin

Bnadar hodor perpru b'qawwa
F'dan il- jum tassew sabih
Warda sbejha Sebastjanu
Int tal- hazen kont rebbieh

Ejjew mela lkoll nifirhu
U nfarrhu lill- padrun
B'tislim xieraq b'ghajta wahda
Ghax hu taghna protettur

Sebastjanu inti f'qalbna
U ghalhekk ahna nhobbuk
Ghaliex inti gawra taghna
Ahna f'qalbna kemm nozzuk

Merhba bik oh padrun taghna
Bic- capcip dejjem nilqghuk
Fit- toroq fil- bieb tal- knisja
Ahna lilek nammiraw

See also:

49
49.119
FUNNY VAN DANNEN Bonobo Lyrics
אביתר בנאי מחשבות Lyrics