Super Junior 갈증 (Original Ver.) Lyrics

갈증 (Original Ver.)
Super Junior
Don't Don (Repackage)

동해] Oh Love Revolution
(ทงเฮ) Oh พัฒนาการของความรัก

[은혁] Booming System
(อึนฮยอค) ระบบที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

[성민] 나의 고백
(ซองมิน) นา เอ โค เบค
(ซองมิน) การสารภาพของฉัน

아침에 눈 떴을 때 보고싶은얼굴도
อา ชี เม นุน ตอท ซึล แต โบ โก ชิพ พือ นอล กุล โก
ในตอนเช้า ตอนที่ลืมตา และใบหน้าที่อยากเห็น

나의 깊은 잠은 깨워버린 사람도
นา เอ กี พึน จา มึน เก วอ บอ ริน ซา รัม โด
คนที่ปลุกให้ตื่นจากการนอนหลับลึกของฉัน

[려욱] 그녀 앞에만 서면 바보같은 나인걸
(รยออุค) คือ นยอ อา เพ มัน ซอ มยอน พา โบ คา ทึน นา อิน กอล
(รยออุค) ถ้าผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงหน้า ฉันจะเป็นคนที่ดูเหมือนโง่

어떤 말도 할 수 없게 숨이 막혀오잖아
ออ ตอน มัล โด ฮัล ซู ออบ เก ซู มี มัก ฮยอ โอ จา นา
จะหยุดหายใจ ทำให้ไม่สามารถพูดอะไรได้

[단체] 너의 머릿결 Yeah 그 손가락 Oh 그 미소를 짓는 입술 끝까지
(ทั้งหมด) นา เอ มอ ริท กยอล Yeah คือ ซน กา รัก Oh คือ มี โซ รึล จิท นึน อิบ ซุล กืท กา จี
(ทั้งหมด) ผมนุ่มลื่นของเธอ Yeah นิ้วมือนั้น Oh จนถึงริมฝีปากที่สร้างรอยยิ้มนั้น

[시원] 누구와도 바꿀 수 없는 그녀만의 색깔에 난 빠져버렸어
(ซีวอน) นู กู วา โด พา กุล ซู ออบ นึน คือ นยอ มา เน เซค กา เร นัน ปา จยอ บอ รยอท ซอ
(ชีวอน) ฉันหลงใหลในสีของเธอ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นใครๆได้

[단체(슈주)] 헤어스타일도 Yeah 그 눈빛도 Oh 독특한 네 말투까지도
(ทั้งหมด) เฮ ออ ซือ ตา อิล โด Yeah คือ นุน บิช โด Oh ดก ทึก คัน เน มัล ทู กา จี โด
(ทั้งหมด) ทรงผมก็ด้วย Yeah สายตานั้นก็ด้วย Yeah วิธีพูดของเธอที่เฉพาะตัว

[예성] 내 인생을 바꿀 수가 있을만큼 충분했어
(เยซอง) เน อิน เซ งึล พา กุล ซู กา อิท ซึล มัน กึม ชุง บุน เฮท ซอ
(เยซอง) สามารถเปลี่ยนชีวิตของฉันได้อย่างเพียงพอ

[동해] 지금 너를 향해 가고 있어
(ทงเฮ) ชี กึม นอ รึล ฮยัง เง คา โก อิท ซอ
(ทงเฮ) ตอนนี้จะไปและอยู่ข้างหน้าเธอ

이젠 아무것도 나의 길을 막을 수가 없는것도
อี เจน อา มู กอท โด นา เอ กี รึล มา คึล ซู กา ออบ นึน กอท โด
ตอนนี้บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถผ่านทางของฉันได้

그녀만의 한 남자가 되던가
คือ นยอ มา เน ฮัน นัม จา กา ดเว ตอน กา
จะกลายเป็นผู้ชายคนเดียวของเธอ

아님 그녀 맘을 내가 훔쳐버릴까
อา นิม คือ นยอ มา มึล เน กา ฮุม ชยอ บอ ริล กา
ฉันขอขโมยหัวใจของเธอได้มั้ย

[규현] 입 안에서 맴맴 돌아 [동해] 내 고백
(คยูฮยอน) อิบ อา เน ซอ เมม เมม โด รา (ทงเฮ) เน โค เบก
(คยูฮยอน) คำพูดอยู่ในปากแต่พูดไม่ออก (ทงเฮ) ฉันสารภาพ

[규현] 미칠것만 같은 내 심정을 [동해,기범] You know
(คยูฮยอน) มี ชิล กอท มัน คา ทึน เน ชิม จอ งึล (ทงเฮ,คิบอม) You know
(คยูฮยอน) หัวใจของฉันดูเหมือนจะเป็นบ้า (ทงเฮ,คิบอม) เธอรู้มั้ย

[규현] 아무도 알지 못해 타는 듯한 내 목마름도
(คยูฮยอน) อา มู โด อัล จิ มท เท ทา นึน ดึท ฮัน เน มก มา รึม โด
(คยูฮยอน) ไม่รู้อะไรเลย ฉันที่ดูเหมือนกระหาย

[단체] 너의 시선도 Yeah 너의 입맛도 Oh 니가 즐겨듣는 노래까지도
(ทั้งหมด) นา เอ ซี ซอน โด Yeah นอ เอ อิบ มัท โด Oh นี กา จึล คยอ ดึท นึน โน เร กา จี โด
(ทั้งหมด) ดวงตาของเธอ Yeah รสนิยมของเธอ Oh เธอที่มีความสุขกับการฟังเพลง

[려욱] 너의 곁에 있는 모든건 나의 관심의 초점이 되고 마는걸
(รยออุค) นอ เอ คยอ เท อิท นึน โม ดึน กอน นา เอ กวัน ชี เม โช จอ มี ดเว โค มา นึน กอล
(รยออุค) สิ่งทั้งหมดที่อยู่ข้างๆเธอ เป็นจุดความสนใจของฉัน

[단체(슈주)] 너의 단점도 Yeah 네 아픔도 Oh 이젠 내 것이 되버렸어
(ทั้งหมด) นอ เอ ทัน จอม โด Yeah เน อา พึม โด Oh อี เจน เน กอ ที ดเว บอ รยอท ซอ
(ทั้งหมด) จุดอ่อนของเธอ Yeah ความเจ็บปวดของเธอ Oh ตอนนี้ ฉันกลายเป็นสิ่งนั้น

[희님] 네 슬픔을 함께 할수 있는걸로 행복했어
(ฮีชอล) เน ซึล พือ มึล ฮัม เก ฮัล ซู อิท นึน กอล โร เฮง โบ เคท ซอ
(ฮีชอล) สิ่งที่อยู่ด้วยกันกับความเศร้าและความสุขของเธอ

[규현] 난 참 어리석은 놈인걸 너를 향한 어떤 마음도 말할 수 있는 용기가 없어
(คยูฮยอน) นัน ชัม ออ รี ซอ คึน โน มิน กอล นอ รึล ฮยัง ฮัน ออ ตอน มา อึม โด มัล ฮัล ซู อิท นึน ยง กิ กา ออบ ซอ
(คยูฮยอน) ฉันเป็นผู้ชายที่โง่มาก ไม่มีความกล้าที่สามารถพูดอะไรจากใจต่อหน้าเธอได้

[예성] 난 자유로워지고 싶어 네 앞에 다가설 수 있는 날 난 기다려
(เยซอง) นัน จา ยู โร วอ จิ โก ชิพ พอ เน อา เพ ทา กา ซอล ซู อิท นึน นัล นัน คี ตา รยอ
(เยซอง) ฉันอยากมีอิสระมากขึ้น ฉันรอคอยวันที่สามารถก้าวไปอยู่ข้างหน้าเธอได้

[은혁] 네 얼굴을 바라보네
(อึนฮยอก) เน ออล กู รึล พา รา โบ เน
(อึนฮยอค) มองดูหน้าของเธอ

네 작은 어깨를 감싸버렸네
เน จา คึน ออ เก รึล คัม ซา บอ รยอท เน
ปกป้องไหล่ของเธอ

*
서서히 타들어가는 입술이 느껴지네
ซอ ซอ ฮี ทา ดือ รอ กา นึน อิบ ซู รี นือ กยอ จิ เน
เวลาพูดรู้สึกอึดอัด พูดไม่ออก

[신동] 우리 서로 어떤 표현도 더 이상의 어떤 말들로
(ชินดง) อู รี ซอ โร ออ ตอน พโย ฮยอน โด ทอ อี ซัง เง ออ ตอน มัล ดึล โร
(ชินดง) เราแสดงออกซึ่งกันและกัน ทำอะไรๆมากขึ้น

희뿌연 안개들로 뒤덮힌 깰 수 없던
ฮี ปู ยอน อัน เก ดึล โร ดวี ทอ พิน เกล ซู ออบ ตอน
ไม่สามารถหยุดสิ่งที่ปกคลุมได้ หมอกที่ไม่ชัดนั้น

그건 꿈이었어 꿈이었어
คือ กอน กู มี ออท ซอ กู มี ออท ซอ
สิ่งนั้นฝันไป ฝันไป

[강인] 난 잘 모르지만 사람들 말하는건 멋진 선물로 내 자신을 선택하는거야
(คังอิน) นัน ชัล โม รือ จิ มัน ซา รัม ดึล มัล รา นึน กอน มอท จิน ซอน มุล โร เน จา ชี นึล ซอน เท คา นึน กอ ยา
(คังอิน) ฉันไม่รู้มากมาย แต่สิ่งที่พูดกับคนอื่นๆ ต้องเลือกของขวัญที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวเอง

[려욱] 내 꿈을 나눠줄 수 있는 소중한 사람이 네가 되주길 In my love
(รยออุค) เน กู มึล นา นวอ จุล ซู อิท นึน โซ จุง ฮัน ซา รา มี เน กา ดเว จู กิล In my love
(รยออุค) ฉันจะเป็นคนสำคัญที่สามารถแบ่งความฝันกับเธอ ในรักของฉัน

[동해] Baby 내버려둬 내가 사랑하는 길은 내 길을 모두 보여줄 수 있게
(ทงเฮ) Baby เน บอ รยอ ดวอ เน กา ซา รัง ฮา นึน กี รึน เน กี รึล โม ดู โพ ยอ จุล ซู อิท เก
(ทงเฮ) ที่รัก ขอให้ฉัน ฉันสามารถแสดงหนทางทั้งหมดของฉันได้ หนทางความรัก

[기범] 가슴이 아파 내 몸이 말라 난 목이 말라 내 물을 달라
(คิบอม) คา ซือ มี อา พา เน โม มี มัล รา นัน โม กี มัล รา เน มู รึล ทัล รา
(คีบอม) เจ็บหน้าอก ร่างกายของฉันแห้ง คอของฉันแห้ง ฉันขอน้ำ

[이특] 더 이상 내 가슴안에 묻어버린 인연으로 끝낼 수가 없어
(อีทึก) ทอ อี ซัง เน คา ซืม อา เน มู ดอ บอ ริน อี นยอ นือ โร กืท เนล ซู กา ออบ ซอ
(อึทึก) ยุ่งยากใจมากขึ้น ไม่สามารถจบสาเหตุที่ฝังอยู่ในอกของฉันได้

[기범] 가슴이 아파 내 몸이 말라 난 목이 말라 내 물을 달라
(คิบอม) คา ซือ มี อา พา เน โม มี มัล รา นัน โม คี มัล รา เน มู รึล ทัล รา
(คีบอม) เจ็บหน้าอก ร่างกายของฉันแห้ง คอของฉันแห้ง ฉันขอน้ำ[/CODE]

[단체(슈주)] 너의 머릿결 그 손가락 그 미소를 짓는 입술 끝까지
(ทั้งหมด) นอ เอ มอ ริท คยอล คือ ซน กา รัค คือ มี โซ รึล จิท นึน อิบ ซุล กืท กา จิ
(ทั้งหมด) ผมนุ่มลื่นของเธอ Yeah นิ้วมือนั้น Oh จนถึงริมฝีปากที่สร้างรอยยิ้มนั้น

[시원] 누구와도 바꿀 수 없는 그녀만의 색깔에 난 빠져버렸어
(ซีวอน) นู กู วา โด พา กุล ซู ออบ นึน คือ นยอ มา เน เซก กา เร นัน ปา จยอ บอ รยอท ซอ
(ชีวอน) ฉันหลงใหลในสีของเธอ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นใครๆได้

[단체(슈주)] 헤어스타일도 그 눈빛도 독특한 네 말투까지도
(ทั้งหมด) เฮ ออ ซือ ทา อิล โด คือ นุน บิช โด ดก ทึก ฮัน เน มัล ทู กา จิ โด
(ทั้งหมด) ทรงผมก็ด้วย Yeah สายตานั้นก็ด้วย Yeah วิธีพูดของเธอที่เฉพาะตัว

[예성] 내 인생을 바꿀 수가 있을만큼 충분했어
(เยซอง) เน อิน เซ งึล พา กุล ซู กา อิท ซึล มัน กึม ชุง บุน เฮท ซอ
(เยซอง) สามารถเปลี่ยนชีวิตของฉันได้อย่างเพียงพอ

[동해] Come On Yeah What you wanna do
What you gonna do Right here Super Junior
Here we go like this Come on
(ทงเฮ) เข้ามา Yeah เธอต้องการอะไร
เธอต้องการอะไร ซูเปอร์จูเนียร์อยู่ตรงนี้
พวกเราจะไป เข้ามา

Credit :: La'MISS:fairy@soompi.com.

See also:

50
50.43
Gary Barlow Your song Lyrics
Cyius Amnésia Lyrics