05. את Lyrics

ואת, איך שאת יודעת אותי
את, איך שאת נוגעת בי
את, איך שאת אוהבת אותי, את

ואת, איך שאת מכילה חולשתי
איך שאת קשובה לליבי, את
איך שאת אוחזת ידי

את כמה שיותר גבוה
כמה שיותר לנגוע
כמה שיותר בך
כמה שיותר גבוה

את, איך שאת לוקחת אותי
את, איך שבלילות לצידי, את
איך שאת לומדת אותי, את

ואת, איך שבצחוקך שמחתי
את, איך בדמעתך כאבי, את
את, איך בהיותך היותי

את כמה שיותר גבוה
כמה שיותר לנגוע
כמה שיותר בך
כמה שיותר גבוה

See also:

50
50.59
Aaron Neville You Send Me Lyrics
AUNDREY HEPBURN MOONRIVER Lyrics