Frontsoldat Ärans Visdom Lyrics

Ditt allt värt vatten, din dröm tyddes sann
Sharon och Bush i drömmarnas land
Såg s__kant falla, min dröm bli sann
Orent blev rent i skärseldens brand

För ett fåtal, påtvingad lära
Genomskåda Zion vises bud
Högt över marken, Valkyrior f__ra
Larmas av gjallarhornets skarpa ljud

Se murar rämna, arme tar vid
Fria tankar slogs mot tyranni
Blå ögon vakar, blickar ut och dömer
En tid, en era, vi aldrig glömmer

Slog ner på orden, slog ner på tanken
Bojor brutna, rent folk såg nu frid
Trött på gamla skulder, lämna nu riket
För evigt dömd i ett heligt krig

Ni arma hundar, ni trötta svaga
En här är byggd, ni valdes bort
Eliten vandrar över marker dyra
Moral och heder åter uppstått

För blod och ära, för rasens framtid
Rättning höger i täta led
Den nya lagen, en ärans visdom
Stig så upp en vit arme

See also:

50
50.105
La Habitacion Roja Náufragos Lyrics
Tipitos Sábados Blancos Lyrics