LMF 傲氣長存 Lyrics

喂!係咪講幾句粗口就會教壞你個仔
又唔見我鬧幾鬧就可以改善社會問題
個社會咁多問題又唔輪到我地去控制
頂你個肺屌撚极你都重話

唔好懶撚得戚
我駛撚睇你面色
即係話你根本冇資格去評擊
話我地教壞細路
其實係你地對我地冇認識
屋村幫襯粗口歌
我地就係咁偏激
偏激背後你又有冇D得著得益
定係覺得我地得得戚戚
講D野你又唔識
蕉撚即即大懶堂係咁寸
將你個Party返轉再玩寸
唔會屌完就算
睇你幾時玩完

從今天起通通釋放自己
仍然輸得起
其實我地也置諸不理

拿一句到尾
我宜家就唔長氣襯氣由頭到尾
拿拿拿就係要屌你
我知道你個台就係咁撚小氣
睇下你又搞出左D乜撚野音樂風氣
阿乜撚野乜撚野音樂節目創作總監
音樂係要黎聽既唔
撚係當係人去咁玩
呀邊撚個邊撚個邊撚個邊撚個邊個蛋散
你要扮
都唔該你拆左支結他先拎先上台玩

你冇野好扮
又走去扮日本撚
化撚到鬼五馬綠
又搞乜撚人撚要滾
你冇撚用
就正一好似人妖條撚
唔撚同你玩
你既音樂就係咁撚冇品

香港就係冇音樂
淨係得娛樂
D偶像一身係蟻
但D人就好撚受落
D水準好撚曳
仲係玩緊花抽动作
你唔撚識創作
你就冇撚咁惡

從今天起通通釋放自己
仍然輸得起
其實我地也置諸不理
從今天起終於不再自欺
仍然打不死
形造歲月也創出傳奇

LMF 我地LMF
就係要你知道要你知道
LMF 我地LMF
就係呢種態度呢種態度
LMF 我地LMF
就係要你知道要你知道
LMF 我地LMF
就係呢種態度呢種態度

從今天起通通釋放自己 仍然輸得起 其實我地也置諸不理
從今天起終於不再自欺 仍然打不死 形造歲月也創出傳奇

See also:

57
57.4
Magija Dali seushte si moja Lyrics
15-El_Ultimo_Tren_Nk90.lite Lyrics