Album O:IC มองเขาเผื่อเราเอง Lyrics

แต่ก่อนนัยน์ตามีเงาของฉันอยู่
แค่เพียงหนึ่งเงาเท่านั้น แต่วันนี้มีสองเงา
เธอแบ่งใจเธอเอาไปให้เค้าเท่ากัน
ฉันมันหนักใจรู้ไหม ว่าสุดท้ายไม่เหลือเลย

ต้องการฉันแค่ไหนหรือเธอเผื่อไว้เหมือนกัน
ตกลงเธอกับฉันรักกันไหม
ไม่หยุดวามรักอยู่ที่ฉัน เผื่อรักเรื่อยไป

มองเขาเผื่อเอาไว้ สายตาบอกอย่างนั้น
เธอต้องการเขาไม่ต้องบอกก็พอรู้
ใกล้ชิดขนาดนั้น ลึกซึ้งเกินกว่าฉัน
ต้องการเขาก็ให้หมดไปทั้งใจ ไม่ต้องเผื่อฉัน

ถ้าหากลังเลตัวเธอเลือกเขาเถอะ
ไม่ต้องเผื่อใจให้ฉัน เรื่องที่แล้วให้แล้วไป
ไม่อยากให้ใครมองเธอว่ามากหัวใจ
ฉันนั้นเจ็บใจรู้ไหม ที่มีใครคอยว่าเธอ

ต้องการฉันแค่ไหนหรือเธอเผื่อไว้เหมือนกัน
ตกลงเธอกับฉันรักกันไหม
ไม่หยุดวามรักอยู่ที่ฉัน เผื่อรักเรื่อยไป

มองเขาเผื่อเอาไว้ สายตาบอกอย่างนั้น
เธอต้องการเขาไม่ต้องบอกก็พอรู้
ใกล้ชิดขนาดนั้น ลึกซึ้งเกินกว่าฉัน
ต้องการเขาก็ให้หมดไปทั้งใจ ไม่ต้องเผื่อฉัน

ไม่ต้องเหนื่อยเที่ยวมองหาใคร
เก็บไว้ในสายตา ความรักที่เธอให้มา
ก็จะคืนกลับไปให้เธอ
จากนี้นัยน์ตาของเธอจะมีแต่เขา

มองเขาเผื่อเอาไว้ สายตาบอกอย่างนั้น
เธอต้องการเขาไม่ต้องบอกก็พอรู้
ใกล้ชิดขนาดนั้น ลึกซึ้งเกินกว่าฉัน
ต้องการเขาก็ให้หมดไปทั้งใจ ไม่ต้องเผื่อฉัน

See also:

76
76.111
. Moj jest ten kawalek podlogi- Lyrics
Earn เอิน กัลยกร จนกว่าจะพบกันใหม่ Lyrics