Earn เอิน กัลยกร จนกว่าจะพบกันใหม่ Lyrics

เพียงแค่ใจหายเกิน
จะเอ่ยคำร่ำลา
เพียง แค่มีน้ำตา
ฉันไม่ได้ร้องไห้
ไม่มากเกินไปใช่ไหม
ถ้าจะขอ ให้เธอรอ
คนที่รักเธอเกินใคร

จนกว่าจะได้พบกันใหม่
จะเก็บใจไว้รอคำว่ารัก
จนกว่าจะเจอกัน
จะเก็บฝันเอามาฝาก
จะเก็บรัก ไว้รอวันของเรา

เพียงแค่ใจหายเกิน
จะเอ่ยคำร่ำลา
เพียง แค่มีน้ำตา
ฉันไม่ได้ร้องไห้
ไม่มากเกินไปใช่ไหม
ถ้าจะขอ ให้เธอรอ
คนที่รักเธอเกินใคร

จนกว่าจะได้พบกันใหม่
จะเก็บใจไว้รอคำว่ารัก
จนกว่าจะเจอกัน
จะเก็บฝันเอามาฝาก
จะเก็บรัก ไว้รอวันของเรา

จนกว่าจะได้พบกันใหม่
จะเก็บใจไว้รอคำว่ารัก
จนกว่าจะเจอกัน
จะเก็บฝันเอามาฝาก
จะเก็บรัก ไว้รอวันของเรา

จนกว่าจะได้พบกันใหม่
จะเก็บใจไว้รอคำว่ารัก
จนกว่าจะเจอกัน
จะเก็บฝันเอามาฝาก
จะเก็บรัก ไว้รอวันของเรา

รับปากกับคนดี ว่าคนนี้ที่จำจาก
จะเก็บรักไว้รอ คนรักกัน

See also:

76
76.111
Album O:IC มองเขาเผื่อเราเอง Lyrics
Antic Cafe Hero without a name Lyrics