Hoola Bandoola Band Victor Jara Lyrics

Det finns många som gör konster och
krumsprång för dom som har makten
och det finns många som fjäskar för
smulor ifrån dom härskandes bord.
Men du valde din väg du sjöng för dom många
och du struntade i dom mäktigas löften
och dom härskandes hot.
Ja, Victor Jara, du gav ord år dom
fängslades längtan till frihet
och åt dom plågades tro på en framtid
där bara folken har makt
och du gav styrka och mod
åt dom förtrampades drömmar
men mot dom rika och få
sjöng du ut ditt förakt.

Men om framtiden är som ett träd
vi har planterat io jorden
och ifall friheten är som den
sprödaste sköraste ros
måste vi väpna oss väl
för att fösvara de svaga
vi måste värna det mot dom som
vill krossa det som spirar och gror.
Dom förtvivlade säger att
döden är lika för alla
men det är väl sannare att säga att
man kan dö på samma sätt som man har levt
och att dö för förtjänst
det väger lätt som en fjäder
men att dö för sitt folk
det väger tungt som en sten.

Victor Jara, dina sånger ska
eka i gruvornas gångar
och som fullmogna frukter ska dom
skördas ifrån plantagernas träd
och som vajade säd ska
dom bölja över fälten
och som fiskar i vattnet
ska dom fastna i fiskarnas nät.
Ja, Victor Jara, Victor Jara, dina
sånger ska inte bli glömda
och från gitarr till gitarr ska dom
spridas över stad och land.
Dom ska vagga oss till sömns
när våra nätter blir långa.
Dom ska marschera med oss
när dagen är här.

See also:

79
79.21
Duncan Dhu Mundo Real Lyrics
Chris Bad weather Lyrics