แหวน อาจจะเป็นคนนี้ Lyrics

...ผ่านความระทม
เกือบจมน้ำตา
ช้ำ มานาน เท่าไหร่
ถูกทำลาย
หมดจนไม่เหลือ อะไร
มี เพียงความ อ้างว้าง
พอมีใครซัก คน
เดิน เข้ามา
เป็น ความหวัง อันใหม่
ใจ จึงทุ่ม เทไป
อย่าง เลื่อนลอย
เผื่อจะเป็น คน นี้
ที่เรา เฝ้า คอย ไขว่คว้า
ที่เรา คอย มองหา
ที่คง ไม่ทำ ให้เรา ช้ำ ใจ
อาจจะเป็น คน นี้
ที่ใจ จะไม่ โหดร้าย เกินไป
หวัง ว่าใจ เขา คงดี

พอมีใครซัก คน
เดิน เข้ามา
เป็น ความหวัง อันใหม่
ใจ จึงทุ่ม เทไป
อย่าง เลื่อนลอย
เผื่อจะเป็น คน นี้
ที่เรา เฝ้า คอย ไขว่คว้า
ที่เรา คอย มองหา
ที่คง ไม่ทำ ให้เรา ช้ำ ใจ
อาจจะเป็น คน นี้
ที่ใจ จะไม่ โหดร้าย เกินไป
หวัง ว่าใจ เขา คงดี

Solo 7 Bars...6... 7...

อาจจะเป็น คน นี้
ที่ใจ จะไม่ โหดร้าย เกินไป
หวัง ว่าใจ เขา คงดี

See also:

84
84.64
Wreckers, The Stand Still Look Pretty Lyrics
Ost.Season Change ไม่รู้ใจตัวเอง (บอล) Lyrics