Ost.Season Change ไม่รู้ใจตัวเอง (บอล) Lyrics

ทำตามคนโน้น ตามใจคนนี้...เรื่อยมา
ใจไปทางโน้น ใจไปทางนี้...ทุกเวลา

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เหมือนฤดูกาล
ไม่เคยแน่นอนซักครั้ง
หลอกตัวเองไปอย่างนั้น มองเลยความฝัน...ในใจ

ชอบอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ใจตัวเอง
เลือกอะไรก็ไม่รู้ หลงทางไปจนไกล
เพิ่งเข้าใจ เพิ่งจะรู้ ว่ามีเธออยู่ข้างกาย
ขอเดินไปสู่จุดหมายกับเธอ

แปรแปรวนตามฝน รวนเรตามฟ้า..เรื่อยมา
มีดีตรงนี้ ยังมองตรงโน้น...เสียเวลา

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เหมือนฤดูกาล
ไม่เคยแน่นอนซักครั้ง
หลอกตัวเองไปอย่างนั้น มองเลยความฝัน...ในใจ

ชอบอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ใจตัวเอง
เลือกอะไรก็ไม่รู้ หลงทางไปจนไกล
เพิ่งเข้าใจ เพิ่งจะรู้ ว่ามีเธออยู่ข้างกาย
ขอเดินไปสู่จุดหมายกับเธอ

ชอบอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ใจตัวเอง
เลือกอะไรก็ไม่รู้ หลงทางไปจนไกล
เพิ่งเข้าใจ เพิ่งจะรู้ ว่ามีเธออยู่ข้างกาย
ขอเดินไปสู่จุดหมายกับเธอ

See also:

84
84.64
แหวน อาจจะเป็นคนนี้ Lyrics
Etienne Daho - La notte, la no Week-end a Rome Lyrics