GMC Tinh Mai Theo Ta Lyrics

Bóng chim cuối trời vút bay chốn nào
Hát lên hỡi người, tình yêu còn mãi nơi đây
Hát lên nhớ thương đã xa lắm rồi
Bước chân xuống đường còn nghe tình mãi theo ta

Lòng còn mang thương nhớ xin em quay về đây
Đời phù du em hỡi xin yêu nhau ngày sau
Bài tình ca anh viết trên đôi môi tình nhân
Lời dịu êm anh hát đưa em qua giấc mơ
Hát cho tình còn đến nơi đây anh chờ
Lá thu rơi ngoài ngõ ngỡ bước chân em
Biết em đang ngồi khóc bên hiên mưa về
Nắng rơi đường vắng cô đơn
Đừng buồn em hỡi

Bóng chim cuối trời vút bay chốn nào
Hát lên hỡi người, tình yêu còn mãi nơi đây
Hát lên nhớ thương đã xa lắm rồi
Bước chân xuống đường còn nghe tình mãi theo ta

See also:

84
84.94
cire Together We Will End This All Lyrics
Buceo invisible Domingo Lyrics