THAITANIUM 06 - BELIEVE Lyrics

และคุณจะเชื่ออะไรความชั่วหรือความดี คุณไม่เชื่อในความชั่วเพราะคุณอยู่ในความชั่ว
และคุณจะเชื่ออะไรความชั่วหรือความดี คุณไม่เชื่อในความชั่วเพราะคุณอยู่ในความชั่ว

สุภาษิตของพระเจ้า ใครเล่าจะเทียบเท่าสุรานารีเหล้า นักปราชญ์ยังแพ้เล่า อ่านคัมภีร์ที่พี่เลี้ยงได้บอกเล่า
ปริศนาน่ะเรายังหนาไม่เท่านะ ทำดีได้ดี สดุดีในคัมภีร์ ทำชั่วได้ชั่ว ถือฉมวกสู้ตัวเอง

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เชื่อในพระเจ้า แล้วคุณจะรอด

[HOOK]
และคุณจะเชื่ออะไรความชั่วหรือความดี คุณไม่เชื่อในความชั่วเพราะคุณอยู่ในความชั่ว
และคุณจะเชื่ออะไรความชั่วหรือความดี คุณไม่เชื่อในความชั่วเพราะคุณอยู่ในความชั่ว
และคุณจะเชื่ออะไรความชั่วหรือความดี คุณไม่เชื่อในความชั่วเพราะคุณอยู่ในความชั่ว
และคุณจะเชื่ออะไรความชั่วหรือความดี คุณไม่เชื่อในความชั่วเพราะคุณอยู่ในความชั่ว

ยุติธรรมทำดี ให้มีความเที่ยงธรรม มันจะหยั่งไม่มียั้งไม่มีหยุด จะหยุดไปยังไงก็แสลงเรามันแรง
แรงกว่าแร้งแสงอาทิตย์สุริยันจันทรา ตราฝังจิตความดีเหมือนมงคลสวมศรีษะ เหมือนสระผมและสบาย..
สุภาษิตบอกบัญชาหาปัญญาเหมือนเป็นยา กล่าววาจาเพราะศรัทธา.. (hook)

สรรเสริญถึงสวรรค์ไม่คือหวั่นยังมีหวัง ปริศนาตัวเองใคเป็นคนบาปหนา อธิษฐานว่าเชื่อ ไม่มีใครเชือดเรา
คัมภีร์นี้ของคนดีเค้าจะถืออยู่ในมือ สิบประการให้เราขานเหมือนบ่าวสารสรรเสริญ

อวสานโลกประสานจงทำดี
อวสานโลกประสานจงทำดี (SD.. (hook)

See also:

100
100.67
AGUA Y AMOR LA VAINA Lyrics
Scrubs Cast w Cox's Rant Lyrics