โจ้ อัมรินทร์ เหลืองบริบูรณ์ แค่คืบ (From Cover Night #8) Lyrics

ช. แค่คืบ เท่านั้น ฉันให้งงงันมิกล้าเอ่ย
พบกันทุกวันกับทรามเชย
แต่ยังมิเคยจะเอ่ยบอกรัก
ญ. แค่คืบเท่านี้ น้ำใจไมตรีมีให้ตระหนัก
ไฉนจึงเหมือนคนไม่รู้จัก
หวั่นใจนักรักแท้รักหรือเทียมมาเยี่ยมอำพราง
ช. หลงรักเงาจนเศร้าดวงใจ
ขออย่าเมินให้จิตใจต้องหมองหมาง
ญ. รักด้วยใจภักดิ์รักด้วยใจสว่าง
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง จะกระจ่างสายตา
พ. แค่คืบจริงๆ แค่คืบจริงๆ เหมือนผีมาสิงอยู่ใน
จนใจที่ปากฉันมิกล้า เอื้อนเอ่ยวาจาว่า รัก เธอ

See also:

104
104.46
Goutumer Shantykoor Cockles and mussels Lyrics
Joe Budden Rest In Peace Lyrics